De Regenboog-De Wingerd

Ga naar de inhoud
Taxicentrale is failliet. Kijk hier voor de laatste informatie
De leerling van de rekening

Scholieren met een beperking die graag na hun 18e door willen leren, krijgen vaak te horen dat dit niet kan. Volgens schoolbestuurders moeten jongeren met het Syndroom van Down of autisme op die leeftijd naar de dagbesteding. Op scholen voor speciaal onderwijs wordt er veel tijd besteed aan de voorbereiding op die dagbesteding, wat volgens ouders ten koste gaat van onderwijs in rekenen en taal. Een bijdrage van Joga Brouwers en Klaas den Tek.
sponsors gezocht
Wij zoeken sponsors voor een tovertafel.
Een Tovertafel met het Sprout-pakket is belangrijk voor leerlingen

  • draagt bij aan een positief zelfbeeld
  • stimuleert fysieke en cognitieve ontwikkeling
  • versterkt sociale interactie en communicatie

Steunt u ons? Kunt u anderen interesseren?
U kunt uw bijdrage storten op
-  rekeningnummer: NL 85 RABO 0392 4703 22
-  t.n.v.:  Stichting de Korre / De Regenboog
-  onder vermelding van: Bijdrage Tovertafel De Regenboog.
Studiefinanciering 18plus / individuele studietoeslag / zorgtoeslag / enz. enz.
De Regenboog - De Wingerd
Is de school voor leerlingen met een verstandelijke beperking tot 20 jaar in de regio Zeeuws-Vlaanderen. We bieden aantrekkelijk onderwijs op maat, verzorgd door een professioneel team, dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst. We geven passend onderwijs vorm in goede samenwerking met zoveel mogelijk (onderwijs)instellingen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bieden leerlingen een onderwijsprogramma aan, gebaseerd op de kerndoelen SLO, dat hen voorbereidt op een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap (wonen,werken, vrije tijd). Wij gaan in al ons handelen uit van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden van onze leerlingen. We werken vanuit adaptief onderwijs (relatie, competentie, autonomie) en gaan daarbij uit van contextueel leren. Een goede en nauwe samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s) en onze school vinden wij van groot belang. In deze samenwerking willen wij de doelstellingen van onze school realiseren. Ieder doet dit vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en op basis van respect voor elkaar.
Locatie Madame Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen
+31 (0)115 620 065
Locatie Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen
+31 (0)115 696 816
Terug naar de inhoud