De Regenboog-De Wingerd

Ga naar de inhoud
Studiefinanciering 18plus / individuele studietoeslag / zorgtoeslag / enz. enz.
Goed nieuws in deze bijzondere tijden!
We hebben ons doel bereikt, het volledige bedrag voor de Tovertafel is binnen: € 7400,-  !

De laatste € 1400,-  is in één keer binnengekomen. Onze oud-directeur Paul Geilleit heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Paul was  jarenlang bestuurslid van KansPlus Zeeuws-Vlaanderen (een belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking).  De afdeling Zeeuws-Vlaanderen is een paar jaar geleden samengevoegd met KansPlus Walcheren tot KansPlus Zeeland. In de Zeeuws-Vlaamse afdeling was nog een potje met geld, waarvan jarenlang werd geschonken aan organisaties in Zeeuws-Vlaanderen die activiteiten ontwikkelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het eindsaldo wordt nu verdeeld aan organisaties die in het verleden ook al werden gesteund.

Paul is belast met de verdeling van de gelden. Hij had gehoord van ons project en vroeg afgelopen week hoeveel we nog nodig hadden. Nou, € 1400,- dus!  En dat krijgen we! Het bedrag is inmiddels gestort. Daarmee hebben we precies binnen een jaar ons doel bereikt. We zijn vorig jaar op 8 april van start gegaan.

De komende weken gaan we hiermee aan de slag!
Wie weet krijgen we nog de gelegenheid om het schooljaar op een leuke manier af te sluiten met de introductie van de Tovertafel!

juf Liesbeth laat je bewegen
Bekijk hier de filmpjes die gymjuf Liesbeth maakte om thuis te kunnen doen.
Steffie legt alles uit over het coronavirus. Zij vertelt je wat je wel en wat je niet moet doen. Zo kan jij ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden.
De Regenboog - De Wingerd
Is de school voor leerlingen met een verstandelijke beperking tot 20 jaar in de regio Zeeuws-Vlaanderen. We bieden aantrekkelijk onderwijs op maat, verzorgd door een professioneel team, dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst. We geven passend onderwijs vorm in goede samenwerking met zoveel mogelijk (onderwijs)instellingen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bieden leerlingen een onderwijsprogramma aan, gebaseerd op de kerndoelen SLO, dat hen voorbereidt op een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap (wonen,werken, vrije tijd). Wij gaan in al ons handelen uit van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden van onze leerlingen. We werken vanuit adaptief onderwijs (relatie, competentie, autonomie) en gaan daarbij uit van contextueel leren. Een goede en nauwe samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s) en onze school vinden wij van groot belang. In deze samenwerking willen wij de doelstellingen van onze school realiseren. Ieder doet dit vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en op basis van respect voor elkaar.
Locatie Madame Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen
+31 (0)115 620 065
Locatie Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen
+31 (0)115 696 816
Terug naar de inhoud